دکوراسیون خانه ماتیکا - تخت تاشو - کابینت - کمد دیجیتالی

menuordersearch
khanesharghi.ir
قبلی
میز تلویزیون دیواری TV5تخت خواب چند منظورهکتابخانه مدل ایستاده B1کمد دیواری مدل N4کمد دیواری سه کنج Z2کابینت ممبران V1
بعدی
کابینت ممبران V1
+
_
کابینت ممبران V1 - موجودی: 5
کابینت ممبران V1

کابینت ممبران V1

12,500,000 تومان
کابینت سوپر مات M2
+
_
کابینت سوپر مات M2 - موجودی: 5
کابینت سوپر مات M2

کابینت سوپر مات M2

6,200,000 تومان
کابینت های گلس high gloss N3
+
_
کابینت های گلس high gloss N3 - موجودی: 5
کابینت N3 High gloss

کابینت N3 High gloss

7,700,000 تومان
کابینت های گلس high gloss N2
+
_
کابینت های گلس high gloss N2 - موجودی: 5
کابینت N2 High gloss

کابینت N2 High gloss

7,700,000 تومان
کابینت های گلس high gloss
+
_
کابینت های گلس high gloss - موجودی: 5
کابینت N1 High gloss

کابینت N1 High gloss

7,800,000 تومان
تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو
+
_
تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو - موجودی: 5
تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو

تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو

7,700,000 تومان
تخت تک نفره دوبل
+
_
تخت تک نفره دوبل - موجودی: 5
تخت تک نفره دوبل

تخت تک نفره دوبل

4,800,000 تومان
تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰
+
_
تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰ - موجودی: 5
تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰

تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰

5,900,000 تومان
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳
+
_
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳ - موجودی: 5
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

5,600,000 تومان
تخت تک نفره مدل ساده ۳
+
_
تخت تک نفره مدل ساده ۳ - موجودی: 5
تخت تک نفره مدل ساده ۳

تخت تک نفره مدل ساده ۳

4,400,000 تومان
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳
+
_
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳ - موجودی: 5
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

5,600,000 تومان
تخت یک نفره مدل دو کشو ۲
+
_
تخت یک نفره مدل دو کشو ۲ - موجودی: 5
تخت یک نفره مدل دو کشو ۲

تخت یک نفره مدل دو کشو ۲

5,000,000 تومان
تخت تک نفره مدل ساده ۲
+
_
تخت تک نفره مدل ساده ۲ - موجودی: 5
 تخت تک نفره مدل ساده ۲

تخت تک نفره مدل ساده ۲

4,000,000 تومان
تخت تک نفره مدل ساده ۱
+
_
تخت تک نفره مدل ساده ۱ - موجودی: 5
 تخت یک نفره مدل ساده ۱

تخت یک نفره مدل ساده ۱

3,900,000 تومان
تخت یک نفره مدل دو کشو ۱
+
_
تخت یک نفره مدل دو کشو ۱ - موجودی: 5
تخت یک نفره مدل دو رنگ و دو کشو  ۱

تخت یک نفره مدل دو رنگ و دو کشو ۱

4,900,000 تومان
جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی
+
_
جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی - موجودی: 5
جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی

جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی

5,900,000 تومان
جاکفشی میله پایه چوبی
+
_
جاکفشی میله پایه چوبی - موجودی: 5
جاکفشی میله پایه چوبی

جاکفشی میله پایه چوبی

3,900,000 تومان
کتابخانه ایستاده دکوری مدل B3
+
_
کتابخانه ایستاده دکوری مدل B3 - موجودی: 5
کتابخانه ایستاده مدل دکوری B3

کتابخانه ایستاده مدل دکوری B3

4,200,000 تومان
کتابخانه ایستاده دکوری مدل B2
+
_
کتابخانه ایستاده دکوری مدل B2 - موجودی: 5
کتابخانه ایستاده مدل دکوری B2

کتابخانه ایستاده مدل دکوری B2

4,600,000 تومان
کتابخانه مدل ایستاده B1
+
_
کتابخانه مدل ایستاده B1 - موجودی: 5
کتابخانه مدل ایستاده B1

کتابخانه مدل ایستاده B1

3,900,000 تومان
کتابخانه مدل گردان 360 درجه
+
_
کتابخانه مدل گردان 360 درجه - موجودی: 5
کتابخانه مدل گردان 360 درجه S360W4

کتابخانه مدل گردان 360 درجه S360W4

3,800,000 تومان
میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی
+
_
میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی - موجودی: 5
میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی

میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی

3,700,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV12
+
_
میز تلویزیون دیواری TV12 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV12

میز تلویزیون دیواری TV12

10,900,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV11
+
_
میز تلویزیون دیواری TV11 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV11

میز تلویزیون دیواری TV11

15,400,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV10
+
_
میز تلویزیون دیواری TV10 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV10

میز تلویزیون دیواری TV10

12,800,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV9
+
_
میز تلویزیون دیواری TV9 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV9

میز تلویزیون دیواری TV9

12,800,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV7
+
_
میز تلویزیون دیواری TV7 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV7

میز تلویزیون دیواری TV7

23,800,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV8
+
_
میز تلویزیون دیواری TV8 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV8

میز تلویزیون دیواری TV8

10,600,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV6
+
_
میز تلویزیون دیواری TV6 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV6

میز تلویزیون دیواری TV6

19,800,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV4
+
_
میز تلویزیون دیواری TV4 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV4

میز تلویزیون دیواری TV4

33,000,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV3
+
_
میز تلویزیون دیواری TV3 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV3

میز تلویزیون دیواری TV3

11,200,000 تومان
کمد لباس جادار بدون دستگیره مدل W2
+
_
کمد لباس جادار بدون دستگیره مدل W2 - موجودی: 5
کمد لباس جادار بدون دستگیره

کمد لباس جادار بدون دستگیره

11,400,000 تومان
کمد لباس جادار W1
+
_
کمد لباس جادار W1 - موجودی: 5
کمد لباس جادار با دستگیره

کمد لباس جادار با دستگیره

11,800,000 تومان
کمد دیواری مدل N10
+
_
کمد دیواری مدل N10 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N10

کمد دیواری مدل N10

26,000,000 تومان
کمد دیواری مدل N9
+
_
کمد دیواری مدل N9 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N9

کمد دیواری مدل N9

44,000,000 تومان
کمد دیواری مدل N8
+
_
کمد دیواری مدل N8 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N8

کمد دیواری مدل N8

27,000,000 تومان
کمد دیواری مدل N7
+
_
کمد دیواری مدل N7 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N7

کمد دیواری مدل N7

28,000,000 تومان
کمد دیواری مدل N6
+
_
کمد دیواری مدل N6 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N6

کمد دیواری مدل N6

33,500,000 تومان
کمد دیواری مدل N5
+
_
کمد دیواری مدل N5 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N5

کمد دیواری مدل N5

22,000,000 تومان
کمد دیواری سه کنج مدل Z2
+
_
کمد دیواری سه کنج مدل Z2 - موجودی: 5
کمد دیواری سه کنج Z2

کمد دیواری سه کنج Z2

16,200,000 تومان
کمد دیواری سه کنج مدل Z1
+
_
کمد دیواری سه کنج مدل Z1 - موجودی: 5
کمد دیواری سه کنج Z1

کمد دیواری سه کنج Z1

15,900,000 تومان
کیوسک اطلاع رسانی و شارژ ZL
+
_
کیوسک اطلاع رسانی و شارژ ZL - موجودی: 5
استند شارژر مدل ZL

استند شارژر مدل ZL

18,700,000 تومان
استند شارژر مدل HOP2 متالیک
+
_
استند شارژر مدل HOP2 متالیک - موجودی: 5
استند شارژر HOP2 متالیک

استند شارژر HOP2 متالیک

3,750,000 تومان 3,600,000 تومان
استند شارژر مدل HOP1
+
_
استند شارژر مدل HOP1 - موجودی: 5
استند شارژر HOP1

استند شارژر HOP1

3,900,000 تومان
استند شارژر مدل MOZ
+
_
استند شارژر مدل MOZ - موجودی: 5
استند شارژر MOZ

استند شارژر MOZ

18,850,000 تومان
استند شارژر مدل MOIP مشکی متالیک
+
_
استند شارژر مدل MOIP مشکی متالیک - موجودی: 5
استند شارژر MOIP مشکی متالیک

استند شارژر MOIP مشکی متالیک

12,600,000 تومان
استند شارژر مدل TWI طرح سنگ ۲
+
_
استند شارژر مدل TWI طرح سنگ ۲ - موجودی: 5
استند شارژر TWI طرح سنگ ۲

استند شارژر TWI طرح سنگ ۲

5,200,000 تومان
استند شارژر مدل TWIP سفید صندوق دار
+
_
استند شارژر مدل TWIP سفید صندوق دار - موجودی: 5
استند شارژر TWIP سفید صندوق دار

استند شارژر TWIP سفید صندوق دار

7,950,000 تومان
استند شارژر مدل TWIP مشکی صندوق دار
+
_
استند شارژر مدل TWIP مشکی صندوق دار - موجودی: 5
استند شارژر TWIP مشکی صندوق دار

استند شارژر TWIP مشکی صندوق دار

7,950,000 تومان
استند شارژر مدل TWIP طرح سنگ
+
_
استند شارژر مدل TWIP طرح سنگ - موجودی: 5
استند شارژر TWIP طرح سنگ

استند شارژر TWIP طرح سنگ

7,400,000 تومان
استند شارژر مدل TWIP طلایی
+
_
استند شارژر مدل TWIP طلایی - موجودی: 5
استند شارژر TWIP طلایی

استند شارژر TWIP طلایی

7,500,000 تومان
پرفروشترین کالاها
کمد دیواری مدل N8
+
_
کمد دیواری مدل N8 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N8

کمد دیواری مدل N8

27,000,000 تومان
کمد دیواری مدل N9
+
_
کمد دیواری مدل N9 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N9

کمد دیواری مدل N9

44,000,000 تومان
کمد دیواری مدل N7
+
_
کمد دیواری مدل N7 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N7

کمد دیواری مدل N7

28,000,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV10
+
_
میز تلویزیون دیواری TV10 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV10

میز تلویزیون دیواری TV10

12,800,000 تومان
کمد دیواری مدل N6
+
_
کمد دیواری مدل N6 - موجودی: 5
کمد دیواری مدل N6

کمد دیواری مدل N6

33,500,000 تومان
میز تلویزیون دیواری TV6
+
_
میز تلویزیون دیواری TV6 - موجودی: 5
میز تلویزیون دیواری TV6

میز تلویزیون دیواری TV6

19,800,000 تومان
HDZ1
+
_
HDZ1 - موجودی: 1
میز تلویزیون دیواری TV5

میز تلویزیون دیواری TV5

18,800,000 تومان
کمد لباس جادار W1
+
_
کمد لباس جادار W1 - موجودی: 5
کمد لباس جادار با دستگیره

کمد لباس جادار با دستگیره

11,800,000 تومان
کمد لباس جادار بدون دستگیره مدل W2
+
_
کمد لباس جادار بدون دستگیره مدل W2 - موجودی: 5
کمد لباس جادار بدون دستگیره

کمد لباس جادار بدون دستگیره

11,400,000 تومان
کمد دیواری سه کنج مدل Z1
+
_
کمد دیواری سه کنج مدل Z1 - موجودی: 5
کمد دیواری سه کنج Z1

کمد دیواری سه کنج Z1

15,900,000 تومان
جدیدترین کالاها
کیوسک اطلاع رسانی و شارژ ZL
+
_
کیوسک اطلاع رسانی و شارژ ZL - موجودی: 5
استند شارژر مدل ZL

استند شارژر مدل ZL

18,700,000 تومان
جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی
+
_
جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی - موجودی: 5
جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی

جاکفشی ضد آب از جنس پی وی سی

5,900,000 تومان
جاکفشی میله پایه چوبی
+
_
جاکفشی میله پایه چوبی - موجودی: 5
جاکفشی میله پایه چوبی

جاکفشی میله پایه چوبی

3,900,000 تومان
میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی
+
_
میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی - موجودی: 5
میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی

میز تلویزیون زمینی مدل ساده درب مگنتی

3,700,000 تومان
تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو
+
_
تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو - موجودی: 5
تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو

تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشو

7,700,000 تومان
تخت تک نفره دوبل
+
_
تخت تک نفره دوبل - موجودی: 5
تخت تک نفره دوبل

تخت تک نفره دوبل

4,800,000 تومان
تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰
+
_
تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰ - موجودی: 5
تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰

تخت یک نفره ۲ در ۱۲۰

5,900,000 تومان
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳
+
_
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳ - موجودی: 5
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

5,600,000 تومان
تخت تک نفره مدل ساده ۳
+
_
تخت تک نفره مدل ساده ۳ - موجودی: 5
تخت تک نفره مدل ساده ۳

تخت تک نفره مدل ساده ۳

4,400,000 تومان
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳
+
_
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳ - موجودی: 5
تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

تخت یک نفره مدل دو کشو ۳

5,600,000 تومان
تخت دو طبقهجاکفشیکمد سه کنجکمد دیواری سه کنج مدل Z1 تخت تک نفره رنگ شده مدل دو کشوتخت تک نفره دوبلتخت یک نفره ۲ در ۱۲۰
راهنمای سایتراهنمای سایتبرای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید. برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید.قوانینقوانینکلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است. در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می‌گردد.پرسش های متداولپرسش های متداولگاهی به دلایل مختلف مانند عدم عرضه رسمی و گسترده محصول در ایران، وضعیت برخی از کالاها در وب سایت به "ناموجود" تغییر پیدا می‏‌کند و اعلام زمان دقیق عرضه دوباره آنها ممکن نیستمجوز هامجوز هاکلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است. کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها است.
 برند ام دی اف ایرانی با کیفیت صنایع ام دی اف آرتانمایندگی ورق های سیتکنماینگی ورق های MDF  AGT نمایندگی تولیدی ماتیکاورق های هایگلس ترک

جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به شماره واتس آپ 09112241944 پیام ارسال نموده و سوالات و پیشنهادات موردنظرتان را جهت ساخت، استعلام قیمت و ... ارسال نمایید

مازندران، بابلسر، بهنمیر، خیابان امام، نبش گلستان ۲۴، دکوراسیون خانه ماتیکا
کدپستی: ۴۷۴۴۱۱۹۹۸۶ - تلفن: ۰۱۱۴۴۴۱۲۱۶۹ - ۰۱۱۳۵۷۵۱۱۶۰ - ۰۹۳۰۴۱۳۰۲۳۱
پاسخگویی روزهای غیر تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۲۱
ساخت سفارشی و ارسال به تمام نقاط ایران

logo-samandehi
پیام به دکوراسیون خانه شرقی
سلام! برای چت در WhatsApp با دکوراسیون خانه شرقی(ماتیکا) کلیک نمایید.